رویای خاکستری

عشق به نفرت

با درک حقیقت ما قادر خواهیم بود که ترس را از خود دور کنیم. آیا من از اینکه
تنها بمانم وحشت دارم؟  
ترس از تنهایی با درک اینکه خداوند در همه احوال و در همه جا با ماست و ما
هیچ وقت تنها نخواهیم بود از بین می رود. آیا عدم امنیت اقتصادی موجب نگرانی
من شده است؟ 
این ترس نیز با تکیه بر خداوند و آگاهی به این حقیقت که او منبع تغذیه من در
تمام طول زندگی بوده است محو خواهد شد. امروز من قدرت آنرا یافته ام که
ترس خود را به ایمان تغییر دهم. 

آیا من می توانم با اعتماد کامل بگویم:((من اعتماد خواهم کرد و نخواهم ترسید.))؟
امروز من جهت غلبه بر ترسهایم به خداوند متوسل می شوم و می دانم با اعتماد
به خداوند و ایمان داشتن به اینکه او هیچ وقت مرا تنها نخواهد گذاشت دلیلی برای
وحشت کردن ندارم. 

آیا من باغ اعتماد به آنچه که خداوند برای من معین کرده است قادرم که بر ترسهایم
پیروز شوم؟
آیا ترس و وحشت قادر است که چون گذشته شهامت مرا تحت تاثیر قرار دهد؟ 

 

 

ترس را به ایمان تبدیل کن 


تاریخ ارسال: دوشنبه 26 مرداد‌ماه سال 1388 ساعت 02:20 ب.ظ | نویسنده: وحید | چاپ مطلب 11 نظر